Saç Ekimi Terimleri

ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİ

Androjenik alopesi olarak da adlandırılan erkek tipi saç dökülmesi erkeklerde görülen en yaygın saç dökülmesi türüdür.

Bilimsel verilere göre, erkeklerin %50’si hayatlarının bir döneminde bu tip saç dökülmesi ile karşılaşmaktadır.

Androjenik alopesi, kadınlarda da görülebilir fakat bu tip saç dökülmesiyle karşılaşan kadınlardan erkeklerin aksine, dökülme nadiren çok ilerler. Kadınlarda görülen androjenik alopesi genellikle menopoz döneminden sonra ortaya çıkar.

Prostat büyümesi, yüksek tansiyon, diabet ve obezite gibi rahatsızlıklar, androjenik alopesiye neden olabilir.

Ancak ilerleyen yaş ve genetik faktörler erkek tipi saç dökülmesi ile en yakından ilişkilili unsurlardır.


DENSİTOMETRE

Densitometre, saç ekimi yapılmadan önce adayın saç ekimi için uygun olup olmadığına karar verirken, faydalanılan bir yoğunluk ölçüm aletidir.

Densitometre, kişinin saç derisinin belli bir alanındaki santimetrekareye düşen ortalama saç miktarı ve kişinin saç derisinin belli bir alanındaki santimetrekareye düşen ortalama saç folikülü hakkında bilgiler sağlar.

Ayrıca saç köklerinin kalitesinin derecesi (saç köklerindeki kalite kaybı derecesi) ve kişinin gelecekte yaşayacağı saç dökülmesi hakkında da ipuçları verir.


GREFT

Saç grefti, saç folikülü ve saç kökü kavramları sık sık karıştırılır. Bu kavramlar, saç ekimi yaptırmayı düşünen kişilerin, doktor ile olan iletişiminde ortaya çıkan en büyük anlam karmaşalarından birini oluşturur.

Saç greftinin içinde sayısı farklı saç kökleri ve az miktarda deri bulunur. Diğer bir deyişle size 2500 saç grefti yapılması, 2500 kıl nakledildiği anlamına gelmez çünkü çoğu zaman greftlerin içinde birden fazla kıl kökü bulunur.

Saç grefti ve saç folikülü anlamları aynı kavramlarken, saç kökü farklı bir kavramdır.


DONÖR BÖLGE

Donör bölge, saç greftlerinin kafanın açık olan yerlerine ekilmek üzere toplandığı, genetik olarak dökülmemeye ya da çok az dökülmeye programlanmış, kafanın arkasında yani ense ve kulak üstlerinde yer alan bölgedir. Diğer ismi verici bölgedir. Eğer donör bölge yeteri kadar kaliteli değil ise vücudun diğer bölgelerindeki kıllardan faydalılarak saç ekimi yapılabilir.

DK Klinik saç ekim birimi olarak biz, kafanın arkasında yer alan donör bölge dışındaki bölgelerden kelleşen bölgelere ekim yapılmasını önermiyor ve uygulamıyoruz çünkü diğer bölgelerden toplanan kıllar, donör bölgedeki kılların özelliklerini ve kalitesini taşımamaktadır.

Saç ekimi işleminde saç folikülleri, donör bölgeden toplanır ve dökülme olan yerlere nakledilir.


KESİT ALANI (SAÇ KALİBRESİ)

Saç tellerinin kalınlığının göstergesidir. Kalın telli saçlarda, ince telli saçlara göre görünüm daha iyi olabilmektedir.


FOLİKÜLER ÜNİTE

İçinde 1 ile 4 arasında saç teli içeren bir saç kökü ve bir kılıf ile sarılır. Bu yapıya özel damar ve sinir ağı, küçük bir kası, yağ bezesi (sebase gland) eklendiğinde ünite oluşturmaktadır.

İsim olarak da folliküler ünite denmektedir. Bir grup halinde bulunan saç tellerinin ayrılması doğru değildir. Bir bütün halinde nakilde kullanılmaktadır. Bu yapı nakletmek için bir bütün halinde kullanılmaktadır.

Açılımı Foliküler Ünite Ekstraksiyonu olan, FUE yöntemi ile saç ekiminde, saç kökleri punch biyopsi kalemi yardımıyla saç kalitesinin ve miktarının yüksek olduğu donör bölgeden tek tek çıkartılır, kafa derisinin seyrek ya da kel olan bölgelerine tek tek nakledilir.

FUE işleminde istenen görüntünün oluşması için, ekim yapılan greft miktarı, saç çıkış yönü gibi birçok faktör göz önüne alınmalıdır. FUE yönteminde, FUT yöntemindei gibi kesi yapılmaz. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.


FUE TEKNİĞİ

Açılımı Foliküler Ünite Ekstraksiyonu olan, FUE yöntemi ile saç ekiminde, saç kökleri punch biyopsi kalemi yardımıyla saç kalitesinin ve miktarının yüksek olduğu donör bölgeden tek tek çıkartılır, kafa derisinin seyrek ya da kel olan bölgelerine tek tek nakledilir.

FUE işleminde istenen görüntünün oluşması için, ekim yapılan greft miktarı, saç çıkış yönü gibi birçok faktör göz önüne alınmalıdır. FUE yönteminde, FUT yöntemindei gibi kesi yapılmaz. FUE yöntemi hakkında kafanıza takılan soruların yanıtları için tıklayın.


FUT TEKNİĞİ

FUT yönteminde, FUE yönteminin aksine kıl kökleri tek tek çıkartılmaz, küme biçiminde yani 1-1,5 cm en ve 10-20 cmlik bir şerit şeklinde çıkartılır.

Kesi yapıldığı için bölgede mikro yaralar değil, daha büyük olan makro yaralar oluşur. FUT yönteminde çıkarılan şeritten kökler tek tek kesilerek ayrıştırılır.

Dolayısıyla FUE yöntemi ve FUT yöntemi arasındaki en belirgin fark, foliküllerin toplanış biçimidir. Günümüzde FUT yöntemi giderek daha fazla terk edilmekte, yerini FUE yöntemine bırakmaktadır.


SAÇ FOLİKÜLÜ

İçinde 1-4 saç teli bulunan saçların yerleştiği derinin içiri doğru yaptığı minik çukurlardır. Saç ekimi terminolojisinde sıkça kullanılan saç folikülü yukarıda açıklanan greft ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Esasında greft te saç follükülü yanında yukarıda açıklanan folliküler ünite yapıları eklendiğinde greft olmaktadır. Saçlar, saç folikülünün içerisinde büyür.


ŞOK KAYIP

Saç ekimi yapılan kişilerin yaklaşık %5′ inde ekim yapıldıktan sonra görülen çoğu zaman geçici (neredeyse tamamına yakını geçicidir) ani ve hızlı saç dökülmesi durumudur.

Dökülen saçlar ortalama 3 aylık bir süreç sonunda yeniden çıkmaya başlar. Şok kayıp, vücudun saç ekiminden dolayı oluşan bölgesel tramvaya verdiği bir tepkidir. Hem FUE hem de FUT yöntemi ile yapılan ekimlerde görülebilir.

Tecrübesiz saç ekim merkezlerinde, tecrübesiz yapılan ekimlerde şok kayıp görülme ihtimali artar.


PUNCH BİYOPSİ KALEMİ

Punch biyopsi kalemi, saç ekiminde kafa derisinden saç foliküllerini toplamak için kullanılan bir araçtır. Punch biyopsi kaleminin uç bölgesinde yer alan kesici özellikteki aparatlar çapları donör bölgesine göre değiştirilebilir.


MAKROGRAFT VE MİKROGRAFT

Makrograft tekniği, saç ekiminin bugünkü günlere gelmesindeki milat noktalarından biridir çünkü modern saç ekimi dermatolog Norman Orentreich’in 1959 yılında makrograft tekniğini kullanmasıyla başlamıştır.

Bu teknikte 5 – 10 mm ucundaki iri sayılabilecek punchlar ile saç kökleri enseden alınmakta ve bir işleme uğramaksızın alıcı alana naklediliyordu. Bu yüzden 8 ila 12 kıl tek seferde naklediliyordu. FUT tekniğinden de önce kullanılan bu teknik doğaldan oldukça uzak sonuçlara neden oluyordu.

1980’lerinde başında ise saç ekiminde devrim olarak nitelendirilen bir gelişme yaşandı ve mikrogreft yöntemiyle saç ekiminde doğal görünüm sağlandı. Günümüzde yaygın olarak kullanılan teknikler FUE ve FUT teknikleri mikrogreft kategorisinde yer alır.


SAÇ ÖN ÇİZGİSİ

Saç ön çizgisi, başın ön bölgesinde alın ile saç başlangıcının kesiştiği noktadır. Ön saç çizgisi tasarlanırken kişinin yüz şekli dikkate alınmalıdır.

Onun dışında cinsiyet, yaş, saç açıklığının miktarı gibi diğer kriterler de göz önüne alınır. Ekimin henüz başında saç ön çizgisinin ekim yapacak uzman tarafından doğru tasarlanması çıkacak görüntüyü doğrudan etkiler.

Saç ön çizgisinin olduğundan daha önde ya da arka da tasarlanması ekimin doğal görünmemesine neden olur.


NORWOOD – HAMILTON ÖLÇEĞİ

Norwood-Hamilton derecelendirmesi, erkek tipi saç dökülmesinin derecelendirmesini sınıflandırmak için faydalanılan bir ölçektir.

Ölçeklendirme 1. derece ile 7. derece arasında yapılır. 1. derecede hafif saç dökülmesi varken, 7. derecede oldukça şiddetli saç dökülmesi vardır. 1’den 7’ye gidildikçe saç kayıp şiddeti artar. 5. derecenin yukarısındaki dökülmelerde kaybı önlemek için kullanılan ilaçların etkisi neredeyse yoktur. Düşünülmesi gereken seçenek saç ekimidir.


LUDWIG ÖLÇEĞİ

Ludwig derecelendirmesi, kadın tipi kellik derecesini sınıflandırmak için faydalanılan bir ölçektir.

Erkek tipi saç dökülmesinin sınıflandırılmasında kullanılan derecelendirme sisteminden farklıdır ve 3 dereceden oluşur. 1. derecede hafif dökülme varken, 2. derecede orta şiddette, 3 .derecede şiddetli dökülme vardır.


DHT HORMONU

Androjen karakterteki DHT (dihidrotestosteron) hormonu, erkeklere erkeksi özellikleri veren hormondur. Testesteron, enzimler tarafından DHT hormonuna dönüştürülür ve DHT hormonu erkeklerin metobolizmasında ergenlik döneminden yetişkinlik dönemine kadar birçok görev üstlenir.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte DHT hormonuna hassasiyet gösteren saç foliküllerindeki reseptörler saçın dökülmesine neden olur.

İki farklı erkek aynı DHT hormon seviyesine sahip olmasına rağmen birinin saçı dökülebilir diğerinin dökülmeyebilir. Bunun sebebi saç köklerinde bu hormonun saç köklerindeki reseptörlerindeki kişisel farklılıklar yüzünden ileri gelmeketedir.

Bazı kişiler bu hormona daha fazla yanıt vererek saç dökülmesi ile karşılaşmaktadırlar.
Saç dökülmesinin önüne geçilmesi için alınan ilaçların görevi DHT hormonunun bastırılmasıdır.


ANAJEN, KATAJEN, TELOJAN FAZLARI

Saçın yaşam döngüsü 3 evrede gerçekleşir.

Anajen evrede kıllar gelişim ve hızlı büyüme dönemindedir. Katajen evrede kıllar büyümenin olmadığı dinlenme dönemindedir. Telojen evrede ise kıl vücuttan atılır.

Aynı bölgede yer alan kıllar farklı evrelerde olabilir. Dolayısıyla saçlarımızın bazıları anajen dönemdeyken, bazıları aynı zaman içerisinde telojen evrede olabilir.

Herkesin saç yaşam döngüsü farklıdır. Dolayısıyla saç ekiminden sonra saçların ne kadar süre sonra çıkmaya başlayacağını belirleyen en önemli faktör kişinin saç yaşam döngüsüdür.


LOKAL ANESTEZİ

Lokal anestezi, küçük cerrahi girişimlerde hastanın acı hissetmesinin önüne geçmek için uygulanan bir anestezi çeşididir. Saç ekimi işleminden önce enjeksiyon yardımıyla sadece ekim yapılacak bölgeye uygulanır.

Lokal anestezi işleminde hastanın bilinci tamamen açıktır, genel anesteziye göre risk oldukça düşüktür.